Wat is RankBrain en hoe speel je erop in?

Wat is RankBrain en hoe speel je erop in?

Ben je al eens aan de slag geweest met het optimaliseren van je site voor zoekmachines als Google? Dan ben je ongetwijfeld bekend met het verbeteren van je teksten en het versterken van je linkprofiel.

Niet gek, content en links zijn per slot van rekening de twee belangrijkste ranking factoren van Google. Met de op deze twee-na-belangrijkste ranking factor van Google wordt echter nog niet altijd rekening gehouden: wat weet je zelf eigenlijk al over RankBrain?

De twee hoofdtaken van RankBrain

Google heeft aangegeven dat RankBrain de derde belangrijkste ranking factor is in hun volledige algoritme. Door middel van machine learning en kunstmatige intelligentie kan RankBrain beter bepalen welke zoekresultaten het beste zijn. Om dit goed te doen, heeft het systeem twee hoofdtaken:

1. Zoekintentie beter leren begrijpen

Waar Google eerder probeerde om zoektermen te koppelen aan de woorden die op een pagina voorkwamen, probeert RankBrain de daadwerkelijk zoekintentie uit een zoekopdracht te achterhalen: ‘Wat wordt er met deze zoekopdracht bedoeld?’.

1.1 Hoe bepaalt Google de zoekintentie?
Hoe Google dit precies aanpakt is nooit volledig bekend gemaakt. Wel heeft Google aangegeven de zoekopdrachten in te delen in categorieën. Dit zijn de categorieën Do, Know en Go:

  • Do: er wordt gezocht naar een website waar iets ‘gedaan’ kan worden. Men wil bijvoorbeeld iets kopen of downloaden.
  • Know: er wordt gezocht naar een specifiek soort informatie. 
  • Go: er wordt gezocht naar een specifieke bestemming/website.Omdat er steeds vaker gezocht wordt naar simpele informatieverschaffing, heeft Google aan Know ook de term ‘Know Simple’ gekoppeld. Hiermee worden vragen bedoelt die simpel in één zin/woord/getal te beantwoorden zijn, bijvoorbeeld ‘Hoe oud is de president van Amerika?’.Op basis van de categorie waar de vraag binnenvalt, bepaalt Google vervolgens welke zoekresultaten hier het beste op aansluiten.

 

2. Gebruikerstevredenheid meten en hierop acteren

Google baseert met RankBrain, op basis van kunstmatige intelligentie, op welke positie een zoekresultaat zou moeten staan. Waar eerder medewerkers heel veel verschillende ideeën moesten testen, wordt dit nu allemaal in een rapper tempo en meer datagestuurd uitgevoerd door de machine RankBrain.

RankBrain kijkt naar de interactie van gebruikers met de aangeleverde zoektermen. Is de tevredenheid laag? Dan past RankBrain de zoekresultaten aan naar andere pagina’s. Is de gebruiksvriendelijkheid hoog? Dan weet RankBrain dat de info op die pagina’s het beste past bij de zoekintentie en dat de gewenste zoekresultaten worden getoond.

2.1 Hoe meet RankBrain gebruikerstevredenheid?
Evenals bij zoekintentie, is Google niet concreet over de wijze waarop gebruikerstevredenheid wordt gemeten. Wel zijn hierover in de SEO-wereld een aantal theorieën. Eén vaker genoemde theorie zal hier worden uitgelicht.

Volgens deze theorie wordt gebruikerstevredenheid gebaseerd op de volgende vier zogenaamde ‘gebruiksvriendelijkheidssignalen’:

  • Organisch doorklikpercentage (CTR): hoeveel gebruikers klikken er door op het zoekresultaat?
  • Dwell Time: hoe lang blijven gebruikers op de pagina van het zoekresultaat voordat men terug gaat naar de zoekresultatenpagina?
  • Bounce Rate: welk percentage bezoekers verlaat de website zonder door te klikken naar andere pagina’s op de website? Google heeft echter aangegeven deze metric niet bij te houden, deze zou alleen inzichtelijk moeten zijn voor de beheerder van de website zelf. Mogelijk gaat het hierbij dan ook om de Bounce Rate van de zoekresultatenpagina zelf. Als men de zoekresultatenpagina verlaat, zal het aanbod waarschijnlijk niet aansluiten aan de behoefte.
  • Pogo-sticking: hoe vaak wordt er heen en weer geklikt van een pagina terug naar de zoekresultaten → gebeurt dit vaker, dan kan de gebruiker mogelijk niet vinden wat hij/zij zoekt en worden dus niet de relevante zoekresultaten getoond.

 

Waarom RankBrain?

Naast snellere én accuratere metingen, was er nog een reden om RankBrain te activeren. Google kampte met een probleem waardoor het steeds lastiger werd om goede zoekresultaten aan te bieden:


Meer dan 15% van al de zoekopdrachten was (en is nog steeds) compleet nieuw.


Dit zijn honderden miljoenen (!) zoekopdrachten per dag die Google nog niet eerder heeft gezien. Om sneller te achterhalen wat er gezocht wordt en welk resultaat daar het beste bij past kwam de machine learning van RankBrain zeer goed van pas.

Hoe kan ik inspelen op RankBrain?

Het antwoord is vrij simpel: biedt een goed zoekresultaat aan.

Leuk gezegd, maar dit biedt natuurlijk nog niet volledige duidelijkheid. Nu we begrijpen hoe RankBrain werkt en waar deze machine naar kijkt, kan er concreter worden gekeken hoe hierop kan worden ingespeeld.

De zoekintentie van gebruikers wordt steeds duidelijker bij Google met behulp van RankBrain. Wil je hoger ranken? Probeer te achterhalen wat de intentie van gebruikers is bij een bepaalde zoekopdracht en speel hierop in met tekst en uitleg, beeld of misschien juist een productaanbod.

Zoals hiervoor al genoemd, is het organische doorklikpercentage één van de pijlers van RankBrain om gebruiksvriendelijkheid te meten. Wil je de CTR van jouw zoekresultaten verbeteren, dan is het van belang om de ultieme page title en meta description voor de bezoeker te creëren.

Zorg vervolgens wel dat de content op de pagina zelf hier goed op aansluit, je wilt natuurlijk niet dat de dwell time kort wordt of de bounce rate toeneemt.

Kwaliteit

Het leveren van kwaliteit en passende inhoud is met RankBrain steeds belangrijker. Wil jij geholpen worden met het verbeteren van je vindbaarheid in Google of heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!

Invest Online
Brenth Dijkgraaf
Auteur: Brenth Dijkgraaf, Online Marketing Consultant / SEO-specialist Als online marketeer bij Invest Online richt ik mij op het verbeteren van gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van websites. Door mijn theoretische achtergrond aan de praktijk te verbinden creëer ik creatieve strategieën. Hiermee draag ik graag bij aan de online successen van diverse bedrijven!

Plaats een reactie